GTEx V9
Gene Name : ATP binding cassette subfamily E member 1
NCBI GeneID : 6059 NCBI : NM_002940.3 NCBI : NP_002931.2
Chromosome : 4 Strand : +
MANE Select : ENST00000296577 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE ABCE1 ENSG00000164163 145098311 145129524
GTEx V9 ABCE1 ENSG00000164163 145097931 145129179
Gencode v40 ABCE1 ENSG00000164163 145098287 145129524

Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000296577 18 3921 1 1800 1 97.31 1 P:1 ENST00000296577 18 3887 1 1800 1 P:1
ENST00000509593 3 582 8 0 4 0.03 6 ENST00000509593 3 582 9 0 5
ENST00000510321 2 2529 2 0 4 2.33 2 ENST00000510321 2 2529 2 0 5
ENST00000502586 8 786 4 630 3 0.22 3 ENST00000502586 8 786 4 630 3
ENST00000515678 5 750 7 0 4 0.05 4 ENST00000515678 5 750 7 0 5
ENST00000504683 5 759 6 0 4 0.04 5 ENST00000504683 5 759 6 0 5
ENST00000502803 7 782 5 0 4 0.02 7 ENST00000502803 7 782 5 0 5
ENST00000507193 19 2146 3 1266 2 0.01 8 ENST00000507193 19 2146 3 1266 2
Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000000000 ENST00000504292 6 625 8 444 4
ENST00000000000 ENST00000506506 4 421 10 0 5

ENSG00000164163 ABCE1

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.