GTEx V9
Gene Name : membrane associated ring-CH-type finger 8
NCBI GeneID : 220972 NCBI : NM_001282866.2 NCBI : NP_001269795.1
Chromosome : 10 Strand : -
MANE Select : ENST00000453424 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE MARCHF8 ENSG00000165406 45454585 45535371
GTEx V9 43898 ENSG00000165406 45454584 45594906
Gencode v40 MARCHF8 ENSG00000165406 45454584 45594906

Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000319836 7 5272 2 876 2 61.49 1 P:1 ENST00000319836 7 5272 2 876 2 P:1
ENST00000453424 8 5638 1 1722 1 23.52 2 ENST00000453424 8 5615 1 1722 1
ENST00000453980 6 695 5 267 3 1.47 5 ENST00000453980 6 695 6 267 4
ENST00000476962 3 2155 3 0 4 9.98 3 ENST00000476962 3 2155 3 0 5
ENST00000602712 5 992 4 0 4 3.42 4 ENST00000602712 5 992 5 0 5
ENST00000451376 2 559 6 0 4 0.12 6 ENST00000451376 2 559 7 0 5
Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000000000 ENST00000395769 7 1848 4 876 2 P:1

ENSG00000165406 43898

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.