GTEx V9
Gene Name : kallikrein related peptidase 11
NCBI GeneID : 11012 NCBI : NM_001136032.3 NCBI : NP_001129504.1
Chromosome : 19 Strand : -
MANE Select : ENST00000453757 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE KLK11 ENSG00000167757 51022236 51026616
GTEx V9 KLK11 ENSG00000167757 51022215 51028039
Gencode v40 KLK11 ENSG00000167757 51022215 51028039

Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000453757 6 1174 4 753 2 68.49 1 P:1 ENST00000453757 6 1176 5 753 3 P:1
ENST00000594827 5 1542 1 0 6 13.19 2 ENST00000594827 5 1542 1 0 10
ENST00000594768 6 1347 2 849 1 9.51 3 ENST00000594768 6 1347 2 849 1
ENST00000319756 6 1268 3 351 4 4.48 4 ENST00000319756 6 1268 3 351 7
ENST00000600362 4 759 5 330 5 4.17 5 ENST00000600362 4 759 8 330 8
ENST00000593681 3 733 6 424 3 0.16 6 ENST00000593681 3 733 9 424 6
Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000000000 ENST00000319720 6 1198 4 753 3 P:1
ENST00000000000 ENST00000391804 6 930 7 828 2
ENST00000000000 ENST00000594458 4 993 6 0 10
ENST00000000000 ENST00000598799 5 608 10 512 5
ENST00000000000 ENST00000601671 4 351 11 205 9

ENSG00000167757 KLK11

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.