GTEx V9
Gene Name : basic leucine zipper ATF-like transcription factor 2
NCBI GeneID : 116071 NCBI : NM_138456.4 NCBI : NP_612465.3
Chromosome : 11 Strand : -
MANE Select : ENST00000301887 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE BATF2 ENSG00000168062 64987945 64996971
GTEx V9 BATF2 ENSG00000168062 64987942 64997045
Gencode v40 BATF2 ENSG00000168062 64987944 64997018

Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000301887 3 2142 2 825 1 78.23 1 P:1 ENST00000301887 3 2066 2 825 1 P:1
ENST00000435842 2 1949 3 570 2 17.62 2 ENST00000435842 2 1949 3 570 3
ENST00000527454 1 2569 1 0 4 3.03 3 ENST00000527454 1 2569 1 0 5
ENST00000534177 3 569 4 465 3 1.12 4 ENST00000534177 3 569 5 465 4
Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000000000 ENST00000527716 2 1230 4 753 2

ENSG00000168062 BATF2

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.