GTEx V9
Gene Name : bone morphogenetic protein 1
NCBI GeneID : 649 NCBI : NM_006129.5 NCBI : NP_006120.1
Chromosome : 8 Strand : +
MANE Select : ENST00000306385 MANE Plus Clinical : ENST00000306349
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE BMP1 ENSG00000168487 22165372 22212326
GTEx V9 BMP1 ENSG00000168487 22164735 22212326
Gencode v40 BMP1 ENSG00000168487 22165139 22212326

Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000520970 19 4333 1 2193 2 35.44 1 ENST00000520970 19 4333 2 2193 2
ENST00000354870 21 3989 3 909 6 0.38 10 ENST00000354870 21 3989 3 909 6
ENST00000520626 20 3925 4 186 11 9.52 5 ENST00000520626 20 4351 1 190 12
ENST00000522332 2 1337 11 0 12 10.80 4 ENST00000522332 2 1337 11 0 13
ENST00000471755 16 2695 6 1869 5 17.55 3 ENST00000471755 16 2695 6 1869 5
ENST00000306385 20 4229 2 2961 1 18.46 2 P:1 ENST00000306385 20 3593 4 2961 1 P:1
ENST00000517324 3 698 14 0 12 1.15 8 ENST00000517324 3 698 15 0 13
ENST00000520982 20 3244 5 570 8 0.21 12 ENST00000520982 20 3244 5 570 8
ENST00000523457 3 535 15 0 12 1.45 7 ENST00000523457 3 535 16 0 13
ENST00000521385 17 2320 10 2154 4 0.24 11 ENST00000521385 17 2320 10 2154 4
ENST00000518656 7 1059 12 570 8 3.37 6 ENST00000518656 7 1059 12 570 8
ENST00000306349 16 2626 8 2193 2 0.05 15 ENST00000306349 16 2506 8 2193 2
ENST00000523849 5 789 13 0 12 0.21 13 ENST00000523849 5 789 14 0 13
ENST00000518913 16 2663 7 570 8 1.00 9 ENST00000518913 16 2663 7 570 8
ENST00000483364 17 2362 9 909 6 0.14 14 ENST00000483364 17 2362 9 909 6
Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000000000 ENST00000397814 5 836 13 570 8
ENST00000000000 ENST00000521521 4 499 17 0 13
ENST00000000000 ENST00000523749 4 342 18 0 13

ENSG00000168487 BMP1

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.