GTEx V9
Gene Name : relaxin family peptide receptor 1
NCBI GeneID : 59350 NCBI : NM_021634.4 NCBI : NP_067647.2
Chromosome : 4 Strand : +
MANE Select : ENST00000307765 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE RXFP1 ENSG00000171509 158521882 158653372
GTEx V9 RXFP1 ENSG00000171509 158315310 158653372
Gencode v40 RXFP1 ENSG00000171509 158315310 158653372

Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000307765 18 3842 3 2274 2 51.28 1 P:1 ENST00000307765 18 3686 4 2274 2 P:1
ENST00000460056 20 2735 6 2031 3 23.62 2 ENST00000460056 20 2735 6 2031 5
ENST00000613319 17 3771 4 1881 4 12.14 3 ENST00000613319 17 3771 3 1881 6
ENST00000423548 18 3930 1 2355 1 11.27 4 ENST00000423548 18 3930 1 2355 1
ENST00000472969 2 751 8 0 8 0.91 5 ENST00000472969 2 751 10 0 10
ENST00000448688 18 3861 2 1806 5 0.50 6 ENST00000448688 18 3861 2 1806 7
ENST00000471616 17 1775 7 570 6 0.18 7 ENST00000471616 17 1775 9 570 8
ENST00000342048 19 3676 5 474 7 0.10 8 ENST00000342048 19 3676 5 474 9
Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000000000 ENST00000343542 16 2130 8 2130 4
ENST00000000000 ENST00000470033 17 2175 7 2175 3
ENST00000000000 ENST00000484785 2 569 11 0 10

ENSG00000171509 RXFP1

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.