GTEx V9
Gene Name : RAB33B, member RAS oncogene family
NCBI GeneID : 83452 NCBI : NM_031296.3 NCBI : NP_112586.1
Chromosome : 4 Strand : +
MANE Select : ENST00000305626 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE RAB33B ENSG00000172007 139454121 139476609
GTEx V9 RAB33B ENSG00000172007 139453231 139476609
Gencode v40 RAB33B ENSG00000172007 139453231 139476609

Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000305626 2 4562 1 690 1 99.95 1 P:1 ENST00000305626 2 4248 1 690 2 P:1
ENST00000507271 2 575 2 0 2 0.05 2 ENST00000507271 2 575 3 0 3
Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000000000 ENST00000652268 3 3728 2 834 1

ENSG00000172007 RAB33B

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.