GTEx V9
Gene Name : spectrin beta, non-erythrocytic 2
NCBI GeneID : 6712 NCBI : NM_006946.4 NCBI : NP_008877.2
Chromosome : 11 Strand : -
MANE Select : ENST00000533211 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE SPTBN2 ENSG00000173898 66682497 66729216
GTEx V9 SPTBN2 ENSG00000173898 66685247 66729226
Gencode v40 SPTBN2 ENSG00000173898 66682496 66744670

Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000532650 5 571 5 0 4 3.70 5 ENST00000532650 5 571 9 0 7
ENST00000532902 4 573 4 0 4 15.20 4 ENST00000532902 4 573 7 0 7
ENST00000529997 35 8085 2 7098 2 29.03 2 ENST00000529997 35 8085 3 7098 6
ENST00000530775 2 473 6 0 4 1.11 6 ENST00000530775 2 473 10 0 7
ENST00000533211 38 8128 1 7173 1 29.72 1 P:1 ENST00000533211 38 11136 1 7173 2 P:1
ENST00000530665 3 462 7 0 4 0.27 7 ENST00000530665 3 462 11 0 7
Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000527010 4 859 3 351 3 20.97 3 ENST00000000000
ENST00000000000 ENST00000309996 37 7681 5 7173 2 P:1
ENST00000000000 ENST00000528051 2 573 7 0 7
ENST00000000000 ENST00000611817 38 7776 4 7173 2 P:1
ENST00000000000 ENST00000617502 36 7446 6 7194 1
ENST00000000000 ENST00000647510 39 8732 2 7173 2
ENST00000000000 ENST00000682471 3 419 12 0 7

ENSG00000173898 SPTBN2

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.