GTEx V9
Gene Name : arylsulfatase family member J
NCBI GeneID : 79642 NCBI : NM_024590.4 NCBI : NP_078866.3
Chromosome : 4 Strand : -
MANE Select : ENST00000315366 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE ARSJ ENSG00000180801 113900284 113979647
GTEx V9 ARSJ ENSG00000180801 113900283 113979727
Gencode v40 ARSJ ENSG00000180801 113900283 113979727

Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000315366 2 4657 1 1800 1 93.64 1 P:1 ENST00000315366 2 4603 1 1800 1 P:1
ENST00000509829 4 2253 2 402 2 2.03 3 ENST00000509829 4 2253 2 402 2
ENST00000636527 4 570 4 0 3 0.81 4 ENST00000636527 4 570 4 0 3
ENST00000503013 3 1551 3 0 3 3.52 2 ENST00000503013 3 1551 3 0 3

ENSG00000180801 ARSJ

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.