GTEx V9
Gene Name : ZFP36 ring finger protein like 1
NCBI GeneID : 677 NCBI : NM_004926.4 NCBI : NP_004917.2
Chromosome : 14 Strand : -
MANE Select : ENST00000439696 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE ZFP36L1 ENSG00000185650 68787662 68793067
GTEx V9 ZFP36L1 ENSG00000185650 68787659 68796253
Gencode v40 ZFP36L1 ENSG00000185650 68787659 68796253

Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000439696 2 3190 1 1017 1 83.39 1 P:1 ENST00000439696 2 3017 3 1017 1 P:1
ENST00000336440 3 3026 3 1017 1 14.17 2 P:1 ENST00000336440 3 3026 2 1017 1 P:1
ENST00000555997 2 3094 2 210 5 2.29 3 ENST00000555997 2 3094 1 0 6
ENST00000557086 2 727 4 623 3 0.14 4 ENST00000557086 2 727 4 623 3
ENST00000553375 3 633 5 568 4 0.02 5 ENST00000553375 3 633 5 568 4
Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000000000 ENST00000557022 2 577 6 529 5

ENSG00000185650 ZFP36L1

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.