GTEx V9
Gene Name : lysosomal associated membrane protein 1
NCBI GeneID : 3916 NCBI : NM_005561.4 NCBI : NP_005552.3
Chromosome : 13 Strand : +
MANE Select : ENST00000332556 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE LAMP1 ENSG00000185896 113297239 113323672
GTEx V9 LAMP1 ENSG00000185896 113297240 113323672
Gencode v40 LAMP1 ENSG00000185896 113297238 113323672

Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000332556 9 2699 2 1254 1 95.73 1 P:1 ENST00000332556 9 2701 2 1254 1 P:1
ENST00000472564 6 5242 1 0 2 4.26 2 ENST00000472564 6 5242 1 0 2
ENST00000471046 2 424 3 0 2 0.01 3 ENST00000471046 2 424 3 0 2

ENSG00000185896 LAMP1

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.