NF2
GTEx V9
Gene Name : NF2, moesin-ezrin-radixin like (MERLIN) tumor suppressor
NCBI GeneID : 4771 NCBI : NM_000268.4 NCBI : NP_000259.1
Chromosome : 22 Strand : +
MANE Select : ENST00000338641 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE NF2 ENSG00000186575 29603633 29698598
GTEx V9 NF2 ENSG00000186575 29603555 29698598
Gencode v40 NF2 ENSG00000186575 29603555 29698598

Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000338641 16 6025 1 1788 1 52.51 1 P:1 ENST00000338641 16 5950 2 1788 1 P:1
ENST00000361452 16 5884 2 1650 5 46.24 2 ENST00000361452 16 5884 3 1650 7
ENST00000403999 16 2999 4 1773 2 0.72 3 ENST00000403999 16 2999 5 1773 2
ENST00000403435 17 2568 5 1686 4 0.27 4 ENST00000403435 17 2568 7 1686 6
ENST00000413209 5 4733 3 498 9 0.09 5 ENST00000413209 5 4733 4 498 14
ENST00000432151 8 1000 9 663 8 0.06 6 ENST00000432151 8 1000 15 663 12
ENST00000334961 15 2020 6 1524 7 0.04 7 ENST00000334961 15 2020 10 1524 9
ENST00000361166 17 1837 7 1773 2 0.04 8 ENST00000361166 11 1463 14 1206 11
ENST00000361676 16 1716 8 1647 6 0.03 9 ENST00000361676 16 1716 13 1647 8
Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000000000 ENST00000353887 15 1845 12 1524 9
ENST00000000000 ENST00000397789 17 1857 11 1773 2
ENST00000000000 ENST00000672461 18 2935 6 1773 2
ENST00000000000 ENST00000672805 17 2478 8 234 15
ENST00000000000 ENST00000672896 17 5995 1 1773 2
ENST00000000000 ENST00000673312 17 2063 9 525 13

ENSG00000186575 NF2

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.