GTEx V9
Gene Name : pancreatic lipase related protein 1
NCBI GeneID : 5407 NCBI : NM_006229.4 NCBI : NP_006220.1
Chromosome : 10 Strand : +
MANE Select : ENST00000358834 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE PNLIPRP1 ENSG00000187021 116590959 116609175
GTEx V9 PNLIPRP1 ENSG00000187021 116590384 116609175
Gencode v40 PNLIPRP1 ENSG00000187021 116590384 116609175

Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000358834 13 1497 5 1404 1 53.69 1 P:2 ENST00000358834 13 1500 5 1404 1 P:2
ENST00000528052 13 1533 4 1404 1 8.17 3 P:2 ENST00000528052 13 1533 4 1404 1 P:2
ENST00000526223 12 3415 1 0 7 1.10 5 ENST00000526223 12 3415 1 0 10
ENST00000482159 4 1014 6 0 7 30.78 2 ENST00000482159 4 1014 7 0 10
ENST00000534513 2 568 13 0 7 0.34 7 ENST00000534513 2 568 17 0 10
ENST00000482833 8 1014 6 540 4 0.09 11 ENST00000482833 8 1014 7 540 6
ENST00000497792 6 1012 8 357 6 0.02 12 ENST00000497792 6 1012 9 357 9
ENST00000531825 12 3403 2 0 7 0.21 9 ENST00000531825 12 3403 2 0 10
ENST00000525820 12 3259 3 0 7 4.66 4 ENST00000525820 12 3259 3 0 10
ENST00000510125 2 437 15 0 7 0.52 6 ENST00000510125 2 437 21 0 10
ENST00000529584 5 858 9 0 7 0.16 10 ENST00000529584 5 858 11 0 10
ENST00000527980 6 579 12 491 5 0.01 15 ENST00000527980 6 579 16 491 7
ENST00000530626 3 584 11 0 7 0.22 8 ENST00000530626 3 584 14 0 10
ENST00000525157 5 565 14 0 7 0.02 12 ENST00000525157 5 565 18 0 10
ENST00000531984 6 734 10 574 3 0.02 12 ENST00000531984 6 734 12 574 4
Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000000000 ENST00000470678 4 514 19 0 10
ENST00000000000 ENST00000471549 4 445 20 395 8
ENST00000000000 ENST00000480870 4 590 13 0 10
ENST00000000000 ENST00000484402 5 960 10 0 10
ENST00000000000 ENST00000530319 6 581 15 557 5
ENST00000000000 ENST00000534537 12 1459 6 1404 1 A:1

ENSG00000187021 PNLIPRP1

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.