GTEx V9
Gene Name : sulfotransferase family 1C member 2
NCBI GeneID : 6819 NCBI : NM_001056.4 NCBI : NP_001047.1
Chromosome : 2 Strand : +
MANE Select : ENST00000251481 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE SULT1C2 ENSG00000198203 108288895 108309915
GTEx V9 SULT1C2 ENSG00000198203 108288638 108309915
Gencode v40 SULT1C2 ENSG00000198203 108288638 108309915

Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000251481 8 2795 3 891 3 50.08 1 P:1 ENST00000251481 8 2539 3 891 3 P:1
ENST00000437390 8 1359 4 933 1 10.17 3 ENST00000437390 8 1359 4 933 1
ENST00000495441 4 6366 1 0 5 36.30 2 ENST00000495441 4 6366 1 0 8
ENST00000409880 7 1206 5 780 4 2.76 4 ENST00000409880 7 1206 5 780 4
ENST00000326853 9 2828 2 924 2 0.69 5 ENST00000326853 9 2828 2 924 2
Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000000000 ENST00000409067 6 928 6 679 5
ENST00000000000 ENST00000438339 5 576 8 390 6
ENST00000000000 ENST00000442801 6 872 7 349 7
ENST00000000000 ENST00000492554 2 173 9 0 8

ENSG00000198203 SULT1C2

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.