GTEx V9
Gene Name : keratin associated protein 5-11
NCBI GeneID : 440051 NCBI : NM_001005405.3 NCBI : NP_001005405.1
Chromosome : 11 Strand : -
MANE Select : ENST00000398530 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE KRTAP5-11 ENSG00000204571 71581855 71582875
GTEx V9 KRTAP5 ENSG00000204571 71579713 71603353
Gencode v40 KRTAP5-11 ENSG00000204571 71581854 71603353

Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000398530 1 1021 1 471 1 70.75 1 P:1 ENST00000398530 1 1021 1 471 1 P:1
ENST00000526239 3 628 2 0 2 29.25 2 ENST00000526239 3 628 2 0 2

ENSG00000204571 KRTAP5

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.