GTEx V9
Gene Name : schlafen family member 12 like
NCBI GeneID : 100506736 NCBI : NM_001363830.2 NCBI : NP_001350759.2
Chromosome : 17 Strand : -
MANE Select : ENST00000628453 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE SLFN12L ENSG00000205045 35464254 35537678
GTEx V9 SLFN12L ENSG00000205045 35464248 35537861
Gencode v40 SLFN12L ENSG00000205045 35464248 35537678

Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000587436 2 809 3 0 3 36.40 1 ENST00000587436 2 809 3 0 3
ENST00000260908 4 3119 1 1767 2 33.79 2 A:2 ENST00000260908 4 12554 2 1713 2 A:2
ENST00000590802 2 477 4 0 3 1.24 4 ENST00000590802 2 477 4 0 3
Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000361112 5 2752 2 1854 1 28.57 3 ENST00000000000
ENST00000000000 ENST00000628453 5 13219 1 1839 1 P:2

ENSG00000205045 SLFN12L

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.