GTEx V9
Gene Name : Jupiter microtubule associated homolog 2
NCBI GeneID : 90861 NCBI : NM_144570.3 NCBI : NP_653171.1
Chromosome : 16 Strand : +
MANE Select : ENST00000248098 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE JPT2 ENSG00000206053 1678279 1702086
GTEx V9 HN1L ENSG00000206053 1678255 1702280
Gencode v40 JPT2 ENSG00000206053 1678255 1702280

Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000248098 5 3718 1 573 2 94.75 1 P:1 ENST00000248098 5 3695 1 573 2 P:1
ENST00000562684 6 3185 2 657 1 2.63 2 ENST00000562684 6 3185 2 657 1
ENST00000565851 4 565 9 503 4 0.05 9 ENST00000565851 4 565 12 503 6
ENST00000561516 4 1065 3 213 8 0.78 3 ENST00000561516 4 1065 3 213 11
ENST00000569256 4 911 4 0 9 0.16 8 ENST00000569256 4 911 5 0 12
ENST00000567717 3 857 5 0 9 0.24 7 ENST00000567717 3 857 7 0 12
ENST00000566742 6 593 7 570 3 0.03 11 ENST00000566742 6 593 10 570 3
ENST00000562569 5 458 10 351 5 0.64 4 ENST00000562569 5 458 13 351 7
ENST00000566691 5 601 6 346 6 0.26 6 ENST00000566691 5 601 9 346 8
ENST00000566925 6 570 8 234 7 0.44 5 ENST00000566925 6 570 11 234 10
ENST00000568376 3 297 11 0 9 0.03 10 ENST00000568376 3 297 14 0 12
Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000000000 ENST00000382710 5 962 4 537 4
ENST00000000000 ENST00000382711 6 894 6 525 5
ENST00000000000 ENST00000569765 5 782 8 297 9

ENSG00000206053 HN1L

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.