GTEx V9
Gene Name : MKRN2 opposite strand
NCBI GeneID : 100129480 NCBI : NM_001195279.2 NCBI : NP_001182208.1
Chromosome : 3 Strand : -
MANE Select : ENST00000564146 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE MKRN2OS ENSG00000225526 12539776 12545499
GTEx V9 MKRN2OS ENSG00000225526 12514933 12561059
Gencode v40 MKRN2OS ENSG00000225526 12514933 12561059

Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000564146 4 985 1 672 1 69.82 1 P:1 ENST00000564146 4 1124 2 672 1 P:1
ENST00000447550 2 631 4 0 3 14.85 2 ENST00000447550 2 631 5 0 3
ENST00000561645 3 901 2 231 2 13.81 3 ENST00000561645 3 901 3 231 2
ENST00000567514 6 798 3 0 3 1.53 4 ENST00000567514 6 798 4 0 3
Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000000000 ENST00000678164 3 1845 1 0 3

ENSG00000225526 MKRN2OS

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.