GTEx V9
Gene Name : endogenous retrovirus group MER34 member 1, envelope
NCBI GeneID : 100288413 NCBI : NM_001242690.2 NCBI : NP_001229619.1
Chromosome : 4 Strand : -
MANE Select : ENST00000443173 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE ERVMER34-1 ENSG00000226887 52742553 52751425
GTEx V9 ERVMER34 ENSG00000226887 52722617 52751640
Gencode v40 ERVMER34-1 ENSG00000226887 52722617 52751586

Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000440542 4 2744 2 1692 1 22.57 2 P:1 ENST00000440542 4 2744 2 1692 1 P:1
ENST00000443173 3 3830 1 1692 1 56.52 1 P:1 ENST00000443173 3 3614 1 1692 1 P:1
ENST00000454756 3 511 3 0 3 20.92 3 ENST00000454756 3 511 3 0 3

ENSG00000226887 ERVMER34

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.